Har skapt trygge og gode elever i mer enn 30 år

Filosofien i Taekwon-Do

Filosofien i Taekwon-Do er basert på de kulturelle verdier og normer for anstendighet som menneskene kan leve etter i harmoni med hverandre.

Som eksempler på normer nevnes:

1. Bøy aldri unna for vanskeligheter.
2. Vær mild mot de svake.
3. Søk alltid etter større kunnskaper og ferdigheter.
4

transmitted via the spinal cord and the pelvic nerve to the cheap viagra online 44• Oral Agents.

. Fullfør alltid det du har påbegynt.
5. Behandle alle elever likt uansett rase og religion.
6. Gi aldri etter for undertrykkelse.
7. Lær fra deg holdninger og ferdigheter ved å gå foran med gode eksempler.
8
. Vær deg selv i alle situasjoner.
9. Lær fra deg på en måte som for evig blir en rettesnor for dine elever.

Taekwon-Do’s overordnede mål er å unngå kamp ved å avskrekke den sterke som undertrykker den svake, med en kraft som må være basert på medmenneskelighet, rettferdighet, sømmelighet, visdom og tillit. I denne målsetting ligger det et håp om å kunne bygge en fredeligere verden.

Taekwon-Do må ikke under noen omstendighet bli brukt i egoistiske, aggressive og voldelige hensikter. Taekwon-Do vil heller aldri bli brukt til kommersielle eller politiske formål.

  • 11. desember 2015 – Oppvisning i kulturhuset
    18:00, Lokalt
Støtt klubben!
Send via SMS: Grasrotandelen 993729868 til 2020
Tweets