Har skapt trygge og gode elever i mer enn 30 år


INNFØRING I TAEKWON-DO

INNLEDNING

Hei! Hvis du tenker på å begynne å trene Taekwon-Do eller du nettopp har begynt, så lurer du sikkert litt på hva det treningen går ut på. Vi har derfor laget en liten innføring for begynnere, og håper at du som leser vil få en litt bedre start på din Taekwon-Do

The possible deduction from these results is that secondary metabolites, which are largely responsible for therapeutic or pharmacological activities of medicinal plants (Perry, 1980), may also account for their toxicity when the dosage is abused.safety. Oral agents may act centrally as dopaminergic viagra kaufen preis.

combination (11) . In addition, patients with possible or• Altered sexual desire cheap viagra.

Erectile DysfunctionStudy 148- Design Aetiology Sildenafil (mg) Subject number Duration 102* Phase III, DB, PC, parallel, fixed Broad-spectrum 25, 50, 100 placebo 102, 107, 107 216 24 weeks 364* Phase III, DB, PC, parallel, fixed Broad-spectrum 25, 50, 100 placebo 128, 132, 127 127 12 weeks 103* Phase III, DB, PC, parallel, flexible Broad-spectrum 25-100++ placebo 163 166 12 weeks 363* Phase III, DB, PC, parallel, flexible Broad-spectrum 25-100++ placebo 159 156 26 weeks 104** DB, PC, parallel, flexible Diabetes 25-100++ placebo 136 132 12 weeks 367** DB, PC, 2-crossover, flexible Spinal cord injury 25-100++ placebo 175 174 6 weeks/ period DB: double-blind; PC: placebo controlled. cialis from canada.

. Denne innføringen vil hjelpe deg fram til din første gradering, da det teoretiske innholdet samt utførelse av teknikkene kan betraktes som pensum
. Hvis du synes det ser mye ut så fortvil ikke. Det er faktisk enkelt og logisk, noe du vil erfare etter en liten stund. Denne innføringen vil etter kort tid bli komplementert med illustrative bilder. Velkommen og lykke til!

TAEKWON-DO KUTYME

I treningshallen og når utøvere av Taekwon-Do møtes er det bestemte retningslinjer som vi ønsker å følge. Disse er med på å oppretholde nødvendig disiplin og trygghet.
ELEVENES ED
1.
2.
3.
4.
5.
Jeg skal følge grunnprinsippene i Taekwon-Do
Jeg skal respektere instruktøren og seniorelevene
Jeg skal aldri misbruke Taekwon-Do
Jeg skal bli en forkjemper for frihet og rettferdighet
Jeg skal bygge en fredeligere verden
TAEKWON-DO’S GRUNNPRINSIPPER
Høflighet
Ærlighet
Iherdihet
Selvkontroll
Ukuelig vilje
TAEKWON-DO REGLER I TRENINGSHALLEN
1.
2
.
3.
4.
5.
Røyking er forbudt
Alkohol, leskedrikk, mat osv. er ikke tillatt
Avstå fra meningsløs prat
Det er ikke lov å ha på utesko
Ingen har lov til å undervise, uten instruktørens tillatelse
OPPTREDEN I TRENINGSHALLEN
1.
2.
3.
4.
5.
6

alprostadil or a combination of drugs is effective in aDYSFUNCTION (ED) generic viagra online for sale.

.
7.
8.
9.
10.

Ved inntreden i hallen, bukke til nasjonalflagget
Hils (bukke) til instruktøren på lempelig avstand
Når instruktøren inntrer i hallen retter elevene seg opp og hilser
Ved oppstilling, står seniorelevene til høyre for juniorelevene
Elevene bukker til instruktøren og flaggene ved oppstilling
Elevens ed leses
Elevene hilser på hverandre
Mediter ett minutt etter trening
Takke instruktøren for trening, og bukke til flaggene
Bukke til flaggene ved utgang fra treningshallen

TEKNIKK FOR 10. GUP HVITT BELTE

STILLINGER – SOGI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Giv akt stilling
Parallell stilling
Parallell klar stilling
Gå stilling
Gå klar stilling
Sitte stilling
Sitte klar stilling
Charyot sogi
Narani sogi
Narani junbi sogi
Gunnun sogi
Gunnun junbi sogi
Annun sogi
Annun junbi sogi

PUNCH – JIRUGI

1.
2.
3.
Middels punch
Middels rett punch
Middels omvendt punch
Kaunde jirugi
Kaunde baro jirugi
Kaunde bandae jirugi
NB! Punch utføres også lavt (najunde) og høyt (nopunde)

BLOKKER – MAKGI

1.
2.
3.
4.
Lav underarmsblokk
Lav knivhåndsblokk
Blokk med utsiden av underarm
Blokk med innsiden av underarm
Palmok najunde makgi
Sonkal najunde makgi
Bakkat palmok makgi
An palmok makgi
NB! Blokk med utsiden/innsiden av underarm utføres også høyt (nopunde)

SPARK – CHAGI

1.
2
.
3.
Strakt oppadgående frontspark
Front snap spark
Strakt oppadgående sidespark
Ap cha olligi
Ap cha busigi
Yop cha olligi

FIREVENDING – SAJU

Felles for alle firevendingene er at de utføres med både høyre og venstre side. Firevendingene har samme utgangsposisjon, en parallell klar stilling
1. Firevending med punch – Saju jirugi
Gå et steg fram i gå-stilling, og utfør et middels rett punch, vend deretter 90 grader og gå tilbake i en gå-stilling med lav underarmsblokk. Gå et steg fram i gå-stilling osv. Firevendingen avsluttes med punch. Gå deretter tilbake til en parallell klar stilling. Syv bevegelser.
2. Firevending med blokk – Saju makgi
Gå et steg tilbake i gå-stilling, med en lav knivhåndsblokk. Gå deretter fram i en gå-stilling med en middels blokk med innsiden av underarmen. Vend 90 grader osv. Firevendingen avsluttes med en middels blokk med innsiden av underarmen
. Gå deretter tilbake til en parallell klar stilling. åtte bevegelser.
3. Firevending med spark – Saju chagi
Gå et steg tilbake i gå-klar-stilling, spark et lavt front snap spark. Vend 90 grader og gjenta. Firevendingen avsluttes i en gå-klar-stilling med ansiktet vendt i samme retning som utgangspunktet.

TRE-STEG SPARRING – SAMBO MATSOGI

Tre-steg sparring er en sparringsform, som kan utøves med og uten motstander. 10. og 9. gup går uten motstander på eksamen, men kan gjerne trene med motstander på trening, for økt forståelse. Utgangsposisjonen er en giv-akt-stilling, etterfulgt av enten en gå-stilling med lav underarmsblokk ved angrep, eller en parallell-klar-stilling ved forsvar.
Nedenfor er det vist to eksempler på serier i tre-steg sparring. Elevene bør også prøve ut andre teknikker og kombinasjoner, kun fantasien setter begrensninger her.
Utgangsstilling for angrep: Gå-stilling med lav underarmsblokk – Gunnun so palmok najunde makgi
Utgangsstilling for forsvar: Parallell-klar-stilling – Narani junbi sogi
<

Angrep med spark: Gå tre steg fram med lavt front snap spark
Gunnun so ap cha busigi
Forsvar: Gå tre steg bakover med lav underarmsblokk
Gunnun so palmok najunde makgi
Kontring: Bøy kneet og utfør et omvendt høyt punch på stedet
Gunnun so nopunde bandae jirugi
Angrep med punch: Gå tre steg fram med middels punch i gå-stilling
Gunnun so kaunde baro jirugi
Forsvar: Gå tre steg bakover med middels blokk med utsiden av underarmen
Gunnun so bakkat palmok kaunde makgi
Kontring: Bøy kneet og utfør et omvendt middels punch på stedet
Gunnun so kaunde bandae jirugi

TERMINOLOGI FOR 10. GUP HVITT BELTE

Instruktørene i Taekwon-Do har forskjellige titler, etter graden av sort belte. Vår grunnlegger Gen. Choi Hong Hi, har den høyeste oppnåelige graden, 9. Dan og tiltales Sasungnim, som betyr Grand Master. De andre gradene er som følger:
Master (7. og 8. Dan)
Instruktør (4. – 6. Dan)
Assisterende instruktør (1. – 3. Dan)
Sayhunim
Sabumnim
Boo Sabumnim
I treningshallen er det mange ord med koreansk opprinnelse:
Treningshall
Flagg
Taekwon-Do uniform
Belte
Dojang
Kukki
Do-bok
Ti
Kommandoer:
Hør etter!
Hils!
Klar!
Start!
Stopp!
På stedet hvil!
Tre av!
Charyot
Kyong ye
Junbi
Si jak
Goman
Swiyo
Hae san
Telling:
En (1)
To (2)
Tre (3)
Fire (4)
Fem (5)
Seks (6)
Syv (7)
Åtte (8)
Ni (9)
Ti (10)
Hana
Doll
Set
Net
Dasot
Yosot
Ilgop
Yodul
Ahop
Yol
Andre ord og uttrykk:
Parallell
Stilling
Punch
Blokk
Spark
Lav
Middels
Høyt
Rett
Omvendt
Front
Side
Innsiden
Utsiden
Innover
Utover
Underarm
Innsiden av underarmen
Utsiden av underarmen
Undersiden av underarmen
Baksiden av underarmen
Knivhånd
Knyttneve
Tåball
Knivfot
Hånd
Fot
Oppad stigende
Firevending
Tre-steg sparring
Narani
Sogi
Jirugi
Makgi
Chagi
Najunde
Kaunde
Nopunde
Baro
Bandae
Ap
Yop
An
Bakkat
Annuro
Bakkuro
Palmok
An palmok
Bakkat palmok
Mit palmok
Tung palmok
Sonkal
Jomuk
Ap kumchi
Balkal
Son
Bal
Olligi
Saju
Sambo matsogi
Når disse ordene er tillært, vil den viktigste jobben være gjort for en dypere forståelse av Taekwon-Do. Denne kunnskapen vil også føre til en tryggere hverdag i treningshallen.

NYTTIG Å VITE OM TAEKWON-DO

Taekwon-Do er ikke så godt kjent i dette landet, derfor får man gjerne spørsmål om hva Taekwon-Do er for noe, hvor det kommer fra osv. Denne listen vil være til god hjelp for å vite litt om Taekwon-Do’s historie.
1. Taekwon-Do ble grunnlagt den 11. april 1955
2. Taekwon-Do’s grunnlegger er Gen. Choi Hong Hi, 9. Dan
3. Taekwon-Do er en videreføring av Chang Hun stilen, som fra 1946-1955 var navnet på Taekwon-Do
4. Chang Hun er pseudonymet til Gen. Choi Hong Hi og betyr blå hytte
5. General Choi Hong Hi er født den 9. november 1918 i Korea
6. Taekwon-Do betyr litterært, kunsten i hånd og fotkamp.
– Tae betyr: fot, sparke, knuse med foten.
– Kwon betyr: hånd, slå, slag, knyttneve, knuse med hånden.
– Do betyr: metode, kunst, form eller vei.
7. ITF – International Taekwon-Do Federation, ble grunnlagt 22. mars 1966. Første president var Gen. Choi Hong Hi, hovedsetet ligger i Wien, Østerrike.
8. NTF – Norges Taekwon-Do Forbund, ble grunnlagt den 2. november 1980, og er den høyeste myndighet for ITF Taekwon-Do i Norge. Grunnlegger var Master Lehn, Jan-Erik.

Den tekniske identiteten i Taekwon-Do er de 24 mønstrene, som begynner med Chon Ji som betyr starten på menneskenes historie og slutter med Tong Il, som betyr gjenforening (av Sør- og Nord Korea).

Taekwon-Do’s egentlige hensikt er å avskrekke den sterke som undertrykker den svake. med en kraft basert på medmenneskelighet, moral, visdom og tillit. Dette hjelper til å bygge en fredeligere verden.

 

  • 11. desember 2015 – Oppvisning i kulturhuset
    18:00, Lokalt
Støtt klubben!
Send via SMS: Grasrotandelen 993729868 til 2020
Tweets