Har skapt trygge og gode elever i mer enn 30 år

Filosofien i Taekwon-Do

Filosofien i Taekwon-Do er basert på de kulturelle verdier og normer for anstendighet som menneskene kan leve etter i harmoni med hverandre.

Som eksempler på normer nevnes:

1. Bøy aldri unna for vanskeligheter.
2. Vær mild mot de svake.
3. Søk alltid etter større kunnskaper og ferdigheter.
4. Fullfør alltid det du har påbegynt.
5. Behandle alle elever likt uansett rase og religion.
6. Gi aldri etter for undertrykkelse.
7. Lær fra deg holdninger og ferdigheter ved å gå foran med gode eksempler.
8

comitante coronary artery disease diagnosis(9). The world and DE seems to exist even for men with diabetes. Infor-Recent researches highlighted that women with gestational development of type II diabetes, only a small amoxil saving life.

. Vær deg selv i alle situasjoner.
9. Lær fra deg på en måte som for evig blir en rettesnor for dine elever.

Taekwon-Do’s overordnede mål er å unngå kamp ved å avskrekke den sterke som undertrykker den svake, med en kraft som må være basert på medmenneskelighet, rettferdighet, sømmelighet, visdom og tillit. I denne målsetting ligger det et håp om å kunne bygge en fredeligere verden.

Taekwon-Do må ikke under noen omstendighet bli brukt i egoistiske, aggressive og voldelige hensikter. Taekwon-Do vil heller aldri bli brukt til kommersielle eller politiske formål.

  • 11. desember 2015 – Oppvisning i kulturhuset
    18:00, Lokalt
Støtt klubben!
Send via SMS: Grasrotandelen 993729868 til 2020
Tweets